Projecten en tentoonstellingen (selectie):

  • 2021 – 2024 Wad van waarde
   Ontwikkelen van systeemverandering in het Waddengebied om het gebruik van plastic producten te verminderen door aansprekende alternatieven te ontwikkelen van o.a. vlas (linnen) en PHBV (multi-use, bio-afbreekbaar bioplastic). Hiervoor ontwikkelen we lokale waardeketens waarin partijen rondom grondstof, ontwerp, maakindustrie en verdienmodel aan elkaar worden verbonden om zo de keten te sluiten.
   >> creatief producent, lead partner
   http://www.wadvanwaarde.nl
  • 2020 – 2021 N361 van Wad naar Stad
   Vormgeving van de directe omgeving van de weg N361. Drie rotondes Leens, Wehe-den-Hoorn en Mensingewer, de dorpskernen Winsum, Sauwerd en Adorp en het snelfietspad van Winsum naar Groningen.
   Ontwerpkaders waarin elementen van het Groninger landschap, de architectuur en kunstkring De Ploeg de basis vormen voor de verschillende kunstuitingen waarbinnen diverse ontwerpers en kunstenaars hebben gewerkt.
   Uitvoering medio mei 2022
   >> conceptontwikkeling, projectleider, kunstenaar
  • 2019 – 2023 Erasmus+ project: Smart Hands
   Ontwikkelen van lesmateriaal waarin we vindingrijke makers en denkers willen opleiden, door bijv verbinding te maken tussen moderne dans en natuurkunde, of kunstgeschiedenis en scheikunde.
   Partners: Finland, Roemenie, Portugal, Nederland
   >> creatief producent, lead partner
   http://www.smarthands.school
  • 2018 – 2021 Erasmus+ project: Craft your Future.
   Ontwikkelen van lesmateriaal waarin Ambacht, Circular Economy en digitalisering worden verbonden.
   Partners: Valencia (Spanje), Tryavna (Bulgarije), Leeuwarden
   >> creative producer, projectpartner
   http://www.craftyourfuture.eu 
  • 2018 – 2019 Erasmus+ project: Circular Design: Learning for Innovative Design for Sustainability. Lesplannen ontwikkelen voor professionals.
   Partners uit Zweden, Spanje, Ierland en Nederland.
   http://circulardesigneurope.eu
   >> projectpartner
  • 2018 Groningen Ontwerpt
   Ontwerpers en kunstenaars ontwikkelen producten en installaties van de afvalstromen in samenwerking met winkeliers in de binnenstad Groningen.
   http://www.houseofdesign.nl/projecten/groningen-ontwerpt/
   >> concept en curator
  • 2018 mei solotentoonstelling schilderijen galerie Mooiwerk, Dokkum
  • 2017-2019 Smart Leeuwarden kunstwerken in Nieuwe Oosterstraat Leeuwarden waarin sensor technologie en duurzame energie opwekking bijdragen aan vergroening, interactie, bewustwording.
   Met o.a. de BeeStreet: een creatieve en innovatieve oplossing voor hittestress, extreme regenval én een gezellige binnenstad.
   www.smartlwd.frl
   >> concept en curator
  • 2017-2018 Europees Erarsmus+ project 3D Education waarin ontwerpers, kunstenaars en docenten samen werken om 3D-denken en 3D-printen toe te voegen aan het curriculum. Leeftijd 10-19.
   Partners uit Noorwegen, Zweden, Finland, Spanje, Groot-Brittannië en Nederland.
   >> concept en artistiek producent
  • 2016 – 2017  We gaan het Meemaken: opzetten van een lokale duurzame productie keten waarin ontwerpers zijn uitgenodigd het landschap als context en basis voor materiaal te gebruiken voor ontwikkeling Gronings design
   http://wegaanhetmeemaken.tumblr.com
   >> concept en projectleider
  • 2015-heden It Erfskip, social design lab, ontwikkelen van duurzame souvenirs voor Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 www.iterfskip.frl
   >> concept en artistiek producent
  • 2014 – zonnebootjes en 3D op het festival Into the Great Wide Open
   3D denken en 3D ontwerpen stimuleren
   >> concept en artistiek producent
  • 2013-2015 Erarsmus+ project 3DComenius waarin ontwerpers, kunstenaars en docenten samen werken om 3D-denken en 3D-printen toe te voegen aan het curriculum. Leeftijd 4-14.
   Partners: Zweden, Duitsland, Groot-Brittannië en Nederland.
   www.3dcomenius.com
   >> concept en artistiek producent
  • 2013 initiator Gronings design: diverse activiteiten om Groninger designers op de kaart te zetten, o.a. op de DMY in Berlijn
   >> concept en artistiek producent
  • 2013 – DesignXPO, designfestival. Thema: biobased design
   >> concept en projectleider
  • 2013 – solotentoonstelling Bloooms, Groningen
  • 2013 – groepstentoonstelling gemeentehuis Kollum
  • 2012-2014 workshops initiëren en ontwikkelen voor Europees InterregIVC project: RegioCraft. Hoe kunnen we ambachten in Europa behouden door te verbinden aan hedendaagse designers en 21e eeuwse tools.
   Partners uit Letland, Griekenland, Bulgarije, Portugal en Nederland.
   >> artistiek producent
  • 2012 – Design Pressure Cooker in Hamburg, ontwerpers uit NL en ondernemers D (en vise versa) werken aan een ontwerpvraag gedurende een dag.
   >> artistiek producent
  • 2012 – tentoonstelling Ontmoet Design met noordelijke designers tijden de woonbeurs Wonen&co te Groningen.
   >> concept en curator
  • 2012 – 3D URO’s: workshop op het festival Into the Great Wide Open, werken met biomaterialen en 3D printers aan Unidentified Rolling Objects.
   project ontwikkeld rondom creativiteit en 3D printen
   >> artistiek producent
  • 2011 – initiator DesignXPO, designfestival met partners Academie Minerva, Groninger Museum, Syntens, Vos Interieur. Thema: spanningsveld tussen creativiteit en in opdracht.
   >> concept en artistiek producent
  • 2011 – groepstentoonstelling oude kerk Zoutkamp
  • 2011 – groepstentoonstelling galerie Zofier
  • 2010 – groepstentoonstelling ARTeria, paard in de kunst
  • 2010 – initiator DesignXPO, designfestival met partners Syntens, Vos Interieur. Thema: duurzaamheid
  • 2009 – Design in Groningen, designfestival route langs design studio’s
   >> concept en artistiek producent
  • 2008 – Design in Groningen, designfestival route langs design studio’s
   >> concept en artistiek producent
  • 2007 – initiator Design en Architectuurroute Groningen
   >> concept en artistiek producent
  • 2002 – ICT: ontwikkelen online tool voor testen van bloedfilters voor Sanquin Nederland
  • 1997-2000 – Craftdesign: tentoonstelling samenstellen met eindexamenwerk op het gebied van productontwerp van academies uit Groot-Brittannie, Belgie, Denemarken en Nederland. I.s.m. Galerie KIS, Amsterdam
   >> curator en artistiek producent
  • 1996 – House of Design: online community met werk van internationale productontwerpers. Vanaf 2003 platform voor professionele ontwerpers. Vanaf 2012 sustainable design lab.
   >> initator
  • 1995: Stad en platteland
   Locatie: Martinihal, Groningen
   Studenten en kunstenaars werden uitgenodigd om op een groot plein een werkstuk te maken, waarin ze de keuze maakten tussen natuurlijke en synthetische materialen. De synthetisch getinte kunstwerken werden in het midden geplaatst als een kern met daaromheen de natuurlijke materialen dat het platteland representeerde. Haar eigen werk waren grote spiegels, die in het naastliggende pand waren geplaatst dat de zon opving en nadat de tijd verstreek, werk voor werk letterlijk uitlichtte.
   >> curator en artistiek producent
  • 1994:  Der Weser, Bremen
   Locatie: Das Gulden Haus, Bremen (D)
   werkweek in Bremen in samenwerking met de Kunst Hochschule Bremen. Thema der Weser, de rivier die door Bremen stroomt.
   >> curator en artistiek producent
   https://www.facebook.com/362135347239086/videos/t.1562821974/839907806128502/?type=2&video_source=user_video_tab
  • 1993: Geheim Recept
   Locatie: Academie Minerva, Groningen
   tentoonstelling met schetsboeken van diverse afdelingen van 50 studenten, gepresenteerd op een grote gelaagde taart.
   >> curator en artistiek producent