OVER EILEEN BLACKMORE

Eileen Blackmore is multidisciplinair kunstenaar, curator en artistiek producent. Verbeeldingskracht, verbinding en (uit)vinding zijn onderwerpen die steeds terugkomen in haar werk. Dat geldt niet alleen voor haar schilderijen, tekeningen en foto’s, maar ook voor de multimedia- en ICT-opdrachten en innovatieve projecten waar zij als artistiek producent bij betrokken is.

Eileen verbindt verschillende disciplines om spannende situaties te creëren die creatieve uitdagingen met zich mee brengen. Het verbinden van verschillende elementen vormt steeds de rode draad.

Ze is tweetalig en in twee culturen opgegroeid. Haar moeder is Nederlandse en heeft haar wortels in Friesland, haar vader is Brits en komt uit Devon (Wales). Haar achtergrond heeft er voor gezorgd dat zijn zich makkelijk beweegt in verschillende werelden en op verschillende terreinen goed kan schakelen.

DESIGN EN KUNST
Met House of Design initieert, en neemt Eileen deel aan projecten waarin productontwerpers worden uitgedaagd om 3D-denken, vindingrijkheid en nieuwsgierigheid in te zetten in samenwerkingsverbanden met partijen uit andere disciplines. Uit deze – vaak niet voor de hand liggende – samenwerkingen ontstaan ook vaak niet voor de hand liggende ideeën voor toepassingen die bijdragen aan een duurzame toekomst.

Design is een discipline waarin een visie op ons als samenleving en onze gezamenlijke toekomst, een belangrijke rol speelt. Design stelt maatschappelijke thema’s aan de kaak, denkt mee over oplossingen, weerspiegelt identiteiten, laat ons stil staan bij onze cultuur en ons dagelijks leven. Design is een creatief en veelomvattend vakgebied waarin voortdurend wordt geëxperimenteerd met nieuwe technologieën.

“Design, of kunst, of iets er tussen in; House of Design richt zich op een open benadering van design. De projecten worden meer en meer maatschappelijke stellingnames waarin esthetiek, technologie en duurzaamheid samenkomen.”

SCHILDERIJEN, TEKENINGEN EN FOTO’S
Eileen neemt in haar beelden de waargenomen realiteit als uitgangspunt en abstraheert dat wat ze ziet. Het abstracte beeld ontstaat door eerst nauwkeurig te kijken en vervolgens onderdelen weg te laten, in te zoomen op een detail, kleuren te veranderen of te spelen met composities. Het beeld laat de schoonheid zien van wat zij waargenomen heeft.

Inspiratie voor haar werk vindt ze in het Lauwersmeergebied (een gebied op de grens van de provincies Groningen en Friesland) en in onderwerpen als beweging, vriendschap, dans, landschap en visserij. Vriendschap wordt verbeeld door paarden, beweging door dansers en de landschappen vormen doorkijkjes naar de door haar verbeelde wereld.

MULTIMEDIA EN ICT
Van 1995 tot en met 2016 heeft Eileen op maat gemaakte multimediaproducten en ICT-toepassingen (Informatie- en Communicatie Technologie) voor internet en intranetsystemen ontwikkeld. Dat deed ze – samen met een team van freelancers – onder de naam Blackmore Media. Ze hield zich bezig met het functioneel ontwerp (hier staat in beschreven hoe een applicatie eruit komt te zien en hoe het werkt) en ontwierp de basis van databasesystemen. In de ontwikkeling van webtools nam ze de bezoeker van websites als uitgangspunt en ontwikkelde hiervoor vernieuwende navigatiesystemen. Dat deed ze voor diverse grote organisaties, zoals Hogeschool Van Hall Larenstein en Omrin.

Door haar kennis van programmeren en de werking van databases, heeft Eileen veel inzicht in de mogelijkheden van webtechniek. Vaak wist ze dat wat onmogelijk leek, toch realiseerbaar te maken. Na 2016 is Eileen zich meer gaan richten op haar werk als kunstenaar, curator en artistiek producent. Technologie blijft haar inspireren en heeft nog steeds een plek in haar werk, denk hierbij aan toepassingen van 3D-printen en Internet of Things (in de openbare ruimte).

DE VERBINDING
Eileen heeft veel oog voor de wereld om haar heen; de verbinding en diversiteit tussen mensen, de natuur, de samenleving en ontwikkelingen die gaande zijn. Deze betrokkenheid en brede interesse komen op heel verschillende manieren tot uitdrukking in haar werk. Kennis en ervaring op heel verschillende terreinen en een groot netwerk zijn hier een voortvloeisel van.

Het schilderij vangt een stil moment van het leven, het web verbindt mensen met verschillende culturele en maatschappelijke achtergronden en een veelheid aan vragen. De projecten waar ik bij betrokken ben, springen in op maatschappelijke vraagstukken en zetten nieuwe bewegingen in gang om de wereld een beetje duurzamer en aangenamer te maken.


Opleiding:

1990 – 1993 Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving, Minerva in Groningen. Disciplines: schilderen, tekenen en ruimtelijke vormgeving.
1993 – 1995 Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving, Minerva in Groningen. Disciplines: multidisciplinair kunstenaar, creatief producent van projecten en communities
1994 – 1995 Rijks Universiteit Groningen: kunst en kunstbeleid
1995 – 1996 Scan instituut: ICT ontwikkelaar


Disciplines:

1995 – 2015 –  ICT developer and director Blackmore Media
1997 – heden – multidisciplinary artist
1996 -heden – founder and director of House of Design – www.houseofdesign.nl
2016 – heden – art-director It Erfskip – www.iterfskip.frl

See also for photography: www.flickr.com/photos/eblackmore


Projecten (selectie):
(zie www.houseofdesign.nl/projecten/ voor meer info)
Ontwerp concept en-of artistieke productie van onderstaande projecten.

2020-2021 – N361 van Wad tot Stad: creative producent van ontwerp langs de weg N361 van Wad tot Stad. Een algeheel ontwerp met verbinding naar (cultuur) historische elementen van het Hogeland en het Wad.
2020-2021 – rotonde Leens: ontwerp kunstwerk (info volgt)
2019-2022 – Smart Hands: Erasmus+ project waarin lesmateriaal wordt ontwikkeld waar vindingrijke makers worden opgeleid. Verbinding tussen techniek en creatieve vakken in één.
2019-2021 – Lokale Maakplaats (Wadden Made): collectie Wadden geinspireerde producten ontwikkelen van lokaal hernieuwbare grondstoffen in samenwerking met lokale ondernemers om circulaire maakindustrie in Noord en Noord-Oost Groningen te bevorderen.
2018-2021 – Craft your Future: Erasmus+ project waarin lesmateriaal en toolkit wordt ontwikkeld hoe de circulaire economie, digitalisering en ambacht samenkomt.
2018 – BeeStreet: kunstwerken in Nieuwe Oosterstraat Leeuwarden waarin sensor technologie en duurzame energie opwekking bijdragen aan vergroening, interactie, bewustwording
2017-2018 art director Erasmus+ project 3D Education waarin ontwerpers, kunstenaars en docenten samen werken om 3D-denken en 3D-printen toe te voegen aan het curriculum
2016 – 2017 We gaan het Meemaken: opzetten van een lokale duurzame productie keten waarin ontwerpers zijn uitgenodigd het landschap als context en basis voor materiaal te gebruiken voor ontwikkeling Gronings design
2014 zonnebootjes en 3D op het festival Into the Great Wide Open
2013 Gronings design: diverse activiteiten om Groninger designers op de kaart te zetten, o.a. op de DMY in Berlijn
2013 – DesignXPO, designfestival. Thema: biobased design
2012-2014 art-director voor InterregIVC RegioCraft hoe ambachten in Europe te behouden door te verbinden aan hedendaagse designers en 21e eeuwse tools
2012 – Design Pressure Cooker in Hamburg, ontwerpers en ondernemers werken gedurende een dag aan een ontwerpvraag
2012 – tentoonstelling Ontmoet Design op de woonbeurs Wonen&co te Groningen.
2012 – 3D URO’s: workshop op het festival Into the Great Wide Open, werken met biomaterialen en 3D printers aan unidentified rolling objects.
2011 – DesignXPO, designfestival i.s.m. Academie Minerva, Groninger Museum, Syntens, Vos Interieur. Thema: spanningsveld tussen creativiteit en in opdracht.
2010 – DesignXPO, designfestival i.s.m. Syntens, Vos Interieur. Thema: duurzaamheid
2009 – Design in Groningen, designfestival route langs studio’s ontwerpers
2008 – Design in Groningen, designfestival route langs studio’s ontwerpers
2007 – Design en Architectuurroute Groningen
2002 – ontwikkelen online tool voor testen van bloedfilters voor Sanquin Nederland
1997-2000 – Craftdesign: tentoonstelling met eindexamenwerk op het gebied van productontwerp van academies uit Groot-Brittannie, Belgie, Denemarken en Nederland.
1996 – House of Design: online community met werk van productontwerpers verspreid over de hele wereld

1995: Stad en platteland
Afstudeer werk. Artistieke productie.
Studenten en kunstenaars werden uitgenodigd om op een groot plein een werkstuk te maken, waarin ze de keuze maakten tussen natuurlijke en synthetische materialen. De synthetisch getinte kunstwerken werden in het midden geplaatst als een kern met daaromheen de natuurlijke materialen dat het platteland representeerde. Haar eigen werk waren grote spiegels, die in het naastliggende pand waren geplaatst dat de zon opving en nadat de tijd verstreek, werk voor werk letterlijk uitlichtte.

1994:  Der Weser, Bremen
Artistieke productie van een werkweek in Bremen in samenwerking met de Kunst Hochschule Bremen. Thema der Weser, de rivier die door Bremen stroomt.

https://www.facebook.com/362135347239086/videos/t.1562821974/839907806128502/?type=2&video_source=user_video_tab

1993: Geheim Recept
tentoonstelling met schetsboeken van diverse afdelingen van 50 studenten, gepresenteerd op een grote gelaagde taart.